Menu
0 0
Twój koszyk jest pusty.
Twoja lista życzeń jest pusta.

Abonament RTV - ile kosztuje

Odtwarzając muzykę w biznesie przy użyciu odbiornika telewizyjnego, radiowego, lub innego urządzenia z wbudowaną funkcją radio musisz pamiętać aby opłacać abonament RTV AGD. Umowy i Opłaty do OZZ nie rozwiązują roszczeń związanych z abonamentem radiowo-telewizyjnym. 

W polskim prawie opłaty nakładane są przy domniemaniu, że każdy kto posiada odbiornik - używa go. Opłata ma umożliwić realizację tzw. misji publicznej przez publiczne radio i telewizję a o wysokości abonamentu decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Miesięczna opłata za posiadanie samego radia wynosi 7 zł, a za telewizora lub radia i telewizora – 22,70 zł. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji radia lub telewizora, a opłatę należy usiszczć do 25. dnia każdego miesiąca. Opłaty są mniejsze jeżeli wnosi się  płatność z góry za więcej niż jeden miesiąc.

W przypadku posiadania samego radia kwoty te wynoszą odpowiednio:

  • dwa miesiące - 13,60 zł
  • trzy miesiące - 20,15 zł
  • sześć miesięcy - 39,90 zł
  • rok 75,60 zł

W przypadku posiadania telewizora i radia lub samego telewizora to odpowiednio:

  • dwa miesiące - 44,05 zł
  • trzy miesiące - 65,35 zł
  • sześć miesięcy - 129,40 zł
  • rok 245,15 zł

Za niepłacenie abonamentu RTV grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej kwoty abonamentu RTV, czyli 681 zł. 

Łatwo jest ukarać tych, którzy kiedyś zarejestrowali telewizor, a potem przestali płacić abonament. Gdy abonent nie płaci, Poczta Polska wysyła mu pismo ponaglające, a następnie wezwanie do zapłaty. Na zapłacenie zaległego abonamentu ma się siedem dni. Jeśli się tego nie zrobi, wystawiony zostanie tytuł wykonawczy w celu egzekucji należności, a sprawę przejmuje urząd skarbowy.

Warto dodać, że zaległość z tytułu nieopłacania abonamentu można próbować rozłożyć na raty lub umorzyć. Taka możliwość istnieje w przypadku szczególnych względów społecznych czy przypadków losowych. Wnioskować o to można, pisząc pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zaufali nam