Menu
0 0
Twój koszyk jest pusty.
Twoja lista życzeń jest pusta.

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym SONIQA, którego oferta – ze względu na swoją specyfikę – jest przeznaczona dla przedsiębiorców.

1. Sklep

Sklep SONIQA zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru / usługi oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Składanie zamówień

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień). Realizacja zamówień następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego i zaksięgowania przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.

3. Kupujący

Kupującym w Sklepie mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną oraz przedsiębiorcy dokonujący zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich nazw oraz logo (znaku towarowego) na witrynach internetowych Stron, w części informacyjnej dotyczącej kontrahentów, jak również we wszelkiego rodzaju portfolio, listach klientów oraz innych materiałach promocyjnych administratora.

4. Zakup

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów / usług z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail, komunikatora internetowego bądź kontakt telefoniczny.
Kupujący ma do wyboru dwa sposoby zakupu:
a) Jednorazowy - Kupujący jest zobowiązany, po wybraniu czasu trwania usługi, uiścić opłatę za całość zamówienia „z góry”.
b) Cykliczny - Kupujący zobowiązany jest każdorazowo zapłacić za zamówienie zgodnie z wybraną przez siebie częstotliwością odnowienia usługi. O obowiązku zapłaty Kupujący będzie informowany każdorazowo w terminie do 3 dni przed planowanym terminem odnowienia usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

5. Realizacja zamówienia

Wkrótce po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów / usług, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki, koszt zwrotu, informacje o prawie do odstąpienia od zamówienia). W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub mailowo. SONIQA zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna może skutkować anulowaniem zamówienia przez Sklep.

6. Dane

Sklep prosi Kupującego o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych, tj.: imienia i nazwiska i/lub pełnej nazwy, nr REGON, NIP, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

7. Weryfikacja

Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.

8. Płatność

Płatności za zamówione produkty można dokonać, gotówką w kasie (odbiór osobisty), poprzez płatności PayU, PayPal, przelewem na konto SONIQA. Formy płatności opisane są na stronie Płatności i wysyłki.

9. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
b) w przypadku zamówień płatnych poprzez PayU lub PayPal - w chwili poprawnej autoryzacji płatności.

10. Anulowanie zamówienia

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

11. Niedostępność produktów / usług

W przypadku niedostępności części produktów i/lub  usług w zamówieniu Kupujący informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Kupujący może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych ze strony Kupującego Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

12. Czas realizacji

a) usługa aplikacja – czas przygotowania usługi (podawany przy każdym produkcie) oraz czas wysłania drogą elektroniczną, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze;
b) towar/usługa - czas przygotowania towaru / usługi (podawany przy każdym produkcie) oraz czas dostawy, tj. czas, jaki jest potrzebny doręczycielowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

13. Powiadomienie o wysyłce

W dniu wysyłki zamówienia, Kupujący jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail. Kupujący otrzymuje dane służące do monitorowania przesyłki będącej w doręczeniu.

14. Legalność

Wszystkie produkty / usługi oferowane w sklepie SONIQA są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

15. Promocje / wyprzedaże

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów i/lub usług. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży sklep SONIQA zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

16. Ceny

Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

17. Zestawienie

Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Kupującego towarem.

18. Rezygnacja z zamówienia

Kupujący może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź mailowo pod adresem sklep@soniqa.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan “przygotowane do wysyłki”.

19. Kompletność zamówienia

W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Kupujący postanowią wspólnie inaczej.

20. Dostawa

Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Kupujący obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep, w szczególności musi nastąpić: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Dostawa zamówienia (w zależności od specyfikacji) może odbyć się  również drogą elektroniczną poprzez mail. Wówczas w wiadomości e-mail przekazywane są niezbędne informacje, w tym dane dostępowe do usługi. Uruchomienie usługi w tych przypadkach Kupujący wykona we własnym zakresie.

21. Opis produktów

Sklep SONIQA dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@soniqa.pl.

22. Przetwarzanie danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Audio Marketing Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 20, 75-452 Koszalin, NIP 669-251-03-57, REG 320993565 tel. +48 94 721 3000 e-mail. kontakt@audio-marketing.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 b) ww. Rozporządzenia w celu realizacji umów handlowych.
  3. Dane są udostępniane pracownikom spółki i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  5. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Dane będą przetwarzane przez SONIQA przez cały okres trwania świadczenia usługi jak i po jej zakończeniu.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia

23. Koszt zwrotów

Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez SONIQA pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do SONIQA pokrywa Kupujący. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Kupującemu koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 15 zł (słownie: piętnaście złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem lub na paczkomat.

24. Zwrot przedpłaty

W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Kupującego o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

25. Zaproszenie do zawarcia umowy

Informacje zawarte w Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

26. Czas obowiązywania

Regulamin obowiązuje od dnia 08-08-2019 r.

 

Zaufali nam