Menu
0 0
Twój koszyk jest pusty.
Twoja lista życzeń jest pusta.

Warunki techniczne

Aplikacja SONIQA Player

1. Wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania programu SONIQA Player, instalowanego na komputerze Usługobiorcy.

a) Wymagania dotyczące komputera oraz systemu operacyjnego
Minimalne wymagania komputera, na którym ma zostać zainstalowany program SONIQA Player

 • System Operacyjny musi być zgodny ze środowiskiem Java SE wersja 7 lub 8 firmy Oracle
 • dwukanałowa, 16-bitowa karta dźwiękowa, zgodna z zastosowanym systemem operacyjnym
 • co najmniej 300 MB wolnego miejsca na partycji, na której instalowany jest program.
 • środowisko Java SE wersja 7 lub wyższa firmy Oracle

Dla prawidłowej pracy SONIQA Player, konieczne jest aby Firewall / Zapora / programy zabezpieczające komputer typu F-Secure itp. zezwalały na połączenia wychodzące i przychodzące aplikacji z serwerami dostawcy. Jak również aby programy zabezpieczające komputer zezwalały na połączenia wykonywane przez środowisko Java.

b) Wymagania dotyczące dostępu do sieci Internet
Wymagane jest łącze Internetowe o prędkości pobierania danych nie mniejszej niż 1024kb/s.
Program SONIQA Player Radio wykorzystuje około 64kb/s (maksymalnie 80kb/s). Porty, które muszą być odblokowane dla danego komputera to:

 • 80     - TCP (dwukierunkowo)
 • 443   - TCP (dwukierunkowo)
 • 8000 - TCP (dwukierunkowo)

c) Wykaz informacji przesyłanych przez Program SONIQA Player do Audio Marketing Sp. z o.o.

 • Data wysłania informacji, data i godzina uruchomienia aplikacji
 • Parametry aplikacji:
  • nazwa użytkownika / kod keryjny
  • wersja aplikacji
  • wersja bazy odtwarzanych kanałów:
  • poziom głośności aplikacji
  • aktualnie wybrany kanał
  • informacje o języku interfejsu aplikacji (PL / EN)
  • informacje na temat rozłączeń i połączeń z serwerami dostawcy  - reconnect
 • Parametry użytkownika:
 • Adres IP zewnętrzny
 • Adres IP wewnętrzny
 • Nazwa profilu
 • Informacje o wersji systemu oraz środowiska java

Powyższe informacje gromadzone są w celach weryfikacji liczby podłączonych odbiorców oraz rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych.

 

Urządzenie SONI BOX

Rozpakowanie i uruchomienie

W skład dostarczonego zestawu wchodzą:

 • jednostka centralna (urządzenie) wraz z podstawką
 • zasilacz wraz z przewodem
 • przewód audio Jack - Cinch wraz z łącznikiem RCA
 • przewód LAN RJ45 (Ethernet)
 • instrukcja obsługi
 • klawiatura numeryczna USB (opcja)

Na wstępie należy rozpakować wszystkie elementy zestawu. Wybierając miejsce lokalizacji urządzenia należy wziąć pod uwagę to, że urządzenie nie może być wystawione na duże zmiany temperatury, nasłonecznienie, kurz lub kontakt z wodą. Powierzchnia, na której będzie znajdować się urządzenie, powinna być odporna na nagrzewanie, równa i stabilna oraz chronić urządzenie przed wibracjami.
Przy wybieraniu miejsca pracy urządzenia należy wziąć pod uwagę fakt, iż urządzenie podczas pracy intensywnie się nagrzewa. Dlatego konieczne jest aby zapewnić urządzeniu odpowiednią przestrzeń - minimum 200 mm z każdej strony.

Uwaga!
Nie należy umieszczać urządzenia na łatwo nagrzewających się powierzchniach. (takich jak: plastikowe stoły, kartonowe podstawki, tkaniny, dywany, itp.).

Instalacja elektryczna, do której będzie podłączone urządzenie, powinna być zgodna ze specyfikacją techniczną. Sugerujemy, aby urządzenie było wyłączane w przypadkach gdy nie jest potrzebne jego funkcjonowanie.
 

Zaleca się aby urządzenie było podłączane do zasilacza awaryjnego
“UPS” i do listwy przeciwprzepięciowej.

Audio Marketing Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego lub nienależytego użytkowania urządzenia.

Zewnętrzne elementy

Panel przedni                                                                          Panel tylny

 1. Przycisk zasilania - włącznik / wyłącznik urządzenia
 2. Dioda sygnalizująca pracę urządzenia.
 3. Wskaźnik włączenia urządzenia
 4. Gniazdo LAN Ethernet. – dostęp za pomocą przewodu LAN do Internetu.
 5. Gniazdo USB do podłączenia klawiatury numerycznej (OPCJA) służącej do sterowania urządzeniem w przypadku większej liczby kanałów.
 6. Gniazdo mini JACK do podłączenia przewodu audio (Cinch’e) lub słuchawek - kolor zielony
 7. Gniazdo zasilania do podłączenia przewodu zasilającego (DC+12V)


Przycisk zasilania
Przycisk umieszczony z przodu obudowy, którym uruchamiane jest urządzenie.
Wciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie zasilania i uruchomienie urządzenia.
Ten przycisk również służy do wyłączenia urządzenia.

Uwaga!
Niedopuszczalne jest odłączanie zasilacza włączonego urządzenia od zasilania.
Przed tym należy zawsze wyłączyć urządzenie przyciskiem.

Wskaźnik zasilania
Lampka ta świeci się wskazując, że wciśnięto przycisk zasilania i że urządzenie jest uruchomione.

Gniazdo zasilające
Służy do podłączania zasilacza urządzenia.

Instalacja - pozycja pracy

Za pomocą dołączonej podstawki, ustaw urządzenie w pionie.

Postępuj w następujący sposób, aby przygotować urządzenie do pracy w pionowej pozycji:

 • Odłącz kabel w razie potrzeby.
 • Przesuń urządzenie w kierunku wskazanym strzałką.
 • W razie potrzeby, podłącz wszystkie kable, które zostały wcześniej odłączone.

Podłączenie do Internetu

Kabel Ethernet należy podłączyć do sprawnego modemu, switch’a, hub’a lub routera (źródła dostępu do Internetu) i następnie w odpowiednie miejsce w urządzeniu.

Podłączenie do zewnętrznego nagłośnienia

Przewód audio “Jack-Cinch” należy podłączyć do gniazda znajdującego się w urządzeniu (patrz opis wyżej Zewnętrzne elementy).
Końcówki przewodu audio (Cinch’e) należy wpiąć do zewnętrznego systemu nagłośnienia, w odpowiednie gniazda wejściowe (IN) / (kolor biały do gniazda białego, kolor czerwony do gniazda czerwonego).

Schemat podłączenia
urządzenia do zewnętrznego systemu nagłośnienia.

Sterowanie urządzeniem (Klawiatura numeryczna USB) - OPCJA
Klawiatura dołączana jest do zestawu w przypadku gdy SONIQA udostępnia kilka kanałów radiowych. Należy ją podłączyć do portu USB urządzenia.

Opis funkcji klawiatury
Klawisze od 1 do 9

przełączanie dostępnych kanałów muzycznych
Klawisz Enter
po wciśnięciu klawisza urządzenie zasygnalizuje liczbą sygnałów dźwiękowych “pik”, który kanał jest aktualnie odtwarzany (np. 3 impulsy oznaczają, że odtwarzany jest kanał 3).

Uruchomienie

Upewnij się, że urządzenie jest w sposób poprawny, zgodnie z instrukcją obsługi, podłączone do zasilania. Następnie sprawdź czy kabel Ethernet jest poprawnie wpięty do urządzenia oraz do źródła Internetu (modem / switch / router).
Wciśnij przycisk zasilania. Urządzenie nie posiada wbudowanego głośnika. Dlatego aby usłyszeć czy kanał muzyczny jest odtwarzany, należy podłączyć do urządzenia zewnętrzny system nagłośnieniowy, lub słuchawki (wejście audio - mini-jack).
Czas, który musi upłynąć od włączenia urządzenia do momentu odtwarzania kanału muzycznego, może być różny (nie dłuższy niż 90 sekund). Uzależnione jest to od przepustowości łącza internetowego, do którego przyłączone jest urządzenie.

Wymagania dotyczące Internetu

Urządzenie wymaga podłączenia do Internetu. Od stanu usług sieciowych dostępnych w placówce zależy poprawne funkcjonowanie urządzenia.
Wymagane jest stabilne łącze Internetowe o prędkości pobierania danych nie mniejszej niż 1024kb/s. Urządzenie wymaga dynamicznego przydzielania adresów IP - DHCP oraz wykorzystuje około 64kb/s (maksymalnie 8kB/s). Porty, które muszą być odblokowane dla urządzenia to:

 • 80 TCP (dwukierunkowo)
 • 443 TCP (dwukierunkowo)
 • 8000 TCP (dwukierunkowo)

W przypadku gdy dostęp do sieci Internet uwarunkowany jest przypisaniem adresu IP (router) do konkretnego adresu fizycznego karty sieciowej (MAC) należy skontaktować się z administratorem / dostawcą Internetu w Twojej placówce, celem przypisania adresu IP do MAC urządzenia.
|Adres MAC urządzenia podany jest na obudowie jako MAC/RMC..

Rozwiązywanie problemów

Nie można uruchomić urządzenia.
Upewnij się, że urządzenie jest w sposób poprawny, zgodnie z instrukcją obsługi, podłączone do zasilania.

Urządzenie jest uruchomione, ale nie odtwarza muzyki.

 1. Sprawdź połączenie z Internetem (upewnij się że router / switch / modem jest sprawny).
 2. Upewnij się, że kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty i nie jest uszkodzony.
 3. Sprawdź podłączenie urządzenia do zewnętrznego systemu audio.
 4. Sprawdź czy zewnętrzny system audio jest włączony i czy działa prawidłowo.

Urządzenie odtwarza muzykę (gdy wpięto słuchawki), lecz dźwięk nie dociera do sprzętu nagłośnieniowego (wieży Hi-Fi, wzmacniacza).
Oznacza to, że urządzenie jest sprawne, a problem jest po stronie zewnętrznego nagłośnienia. Upewnij się, że przewód audio (Jack-Cinch) jest podłączony w odpowiednie miejsce w urządzeniu i w odpowiednie miejsce w Twoim systemie nagłośnieniowym, i że Twój system nagłośnieniowy jest dobrze skonfigurowany. Upewnij się, że przewód Jack-cinch nie posiada mechanicznych uszkodzeń.

Między piosenkami emitowane jest logo dźwiękowe „SONIQA” oraz urządzenie emituje sygnał dźwiękowy - systemowy co kilkanaście sekund „PIK”
Oznacza to, że aktualnie urządzenie nie posiada Internetu i odtwarzana jest baza z muzyką ratunkową, upewnij się czy Internet jest dostępny w Twojej placówce, sprawdź czy router funkcjonuje prawidłowo, upewnij się, że kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty i nie jest uszkodzony. Upewnij się, że dostęp do Internetu w Twojej placówce jest prawidłowo skonfigurowany. Nie wyłączaj urządzenia! Gdy dostęp do Internetu zostanie przywrócony urządzenie zacznie odtwarzać kanał.

Urządzenie jest włączone, lecz nie jest odtwarzana muzyka oraz urządzenie emituje sygnał dźwiękowy - systemowy co kilkanaście sekund „PIK”
Oznacza to, że urządzenie zostało włączone bez dostępu do Internetu (dodatkowo występuje identyfikacja dźwiękowa) upewnij się czy Internet jest dostępny w Twojej placówce, sprawdź czy router funkcjonuje prawidłowo, upewnij się, że kabel Ethernet jest prawidłowo wpięty i nie jest uszkodzony. Upewnij się, że dostęp do Internetu w Twojej placówce jest prawidłowo skonfigurowany. Nie wyłączaj urządzenia! Gdy dostęp do Internetu zostanie przywrócony urządzenie zacznie odtwarzać kanał.

Dalej nic nie działa, nie wiem co zrobić.
Skontaktuj się serwisem SONIQA tel. Infolinia, lub pocztą elektroniczną, adres e-mail: sklep@soniqa.pl (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00), w celu uzyskania dalszych informacji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty wydania produktu Usługobiorcy.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do działu serwisu, telefonicznie: Infolinia (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00), lub na adres e-mail: sklep@soniqa.pl. Dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może spowodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkuje utratą uprawnień gwarancyjnych.
Przy reklamowaniu urządzenia Gwarant zaleca korzystanie podczas transportu z oryginalnego opakowania fabrycznego. W przypadku braku opakowania fabrycznego reklamowane urządzenie musi być dostarczone do naprawy w sposób zapewniający bezpieczny transport. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji serwis może obciążyć Reklamującego kosztami ekspertyzy, testów.
Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w wydzierżawionym sprzęcie, natomiast nie są objęte gwarancją:

 • uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, instalacji, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu;
 • uszkodzenia wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działania wojenne, ataki terrorystyczne, nieprawidłowe napięcie zasilające lub inną klęską żywiołową czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego lub mechanicznego;
 • urządzenia z uszkodzoną nalepką gwarancyjną (plombą);
 • Usługobiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku gdy serwis stwierdzi::
 • Naruszenia plomb lub nalepek gwarancyjnych, a także usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych;
 • Wszelkich samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
 • Ingerowania w strukturę działania urządzenia i podzespołów w nim zawartych, próbie dokonania złamania kodów zabezpieczających;

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Specyfikacja techniczna

Wartości elektryczne / zasilania

Napięcie znamionowe

100 V - 240 V (AC Input)

Częstotliwość znamionowa

50 Hz - 60 Hz

Zakres napięcia zasilania

100 V - 240 V (AC Input)

Zakres częstotliwości pracy

50 Hz - 60 Hz

Pobór mocy: maksymalny

19.9 W

Pobór mocy: minimalny (stand by)

0.67 W

 

Wymiary / waga / środowisko

Wymiary z podstawą (szer. x głęb. x wys.)

97 x 191 x 266 mm

Waga

1,6 kg

Temperatura pracy

15 - 35 ° C

Zakres częstotliwości pracy

50 Hz - 60 Hz

Wilgotność względna podczas pracy

5 - 85% (wilgotność względna)

Wymagany prześwit, aby zapewnić odpowiednią wentylację:

200 mm (z każdej strony)

 

Certyfikat bezpieczeństwa:

Europa

CE zgodnie z dyrektywą WE 2004/108/WE

CB

Global

ENERGY STAR® 5.0

RoHS (ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych)

WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

EPEAT® Silver (dedykowane obszary)

 

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Oznaczenia mogą być znakami towarowymi i / lub posiadają prawa autorskie odpowiedniego producenta, którego stosowanie przez osoby trzecie dla własnych celów może naruszać prawa wspomnianych.

Wszelkie prawa autora i producenta zastrzeżone.
Wszystkie nazwy produktów, znaki firmowe i zastrzeżone znaki firmowe wymieniane w tym dokumencie są własnością ich producentów

Zaufali nam