Menu
0 0
Twój koszyk jest pusty.
Twoja lista życzeń jest pusta.

Jak wygląda kontrola OZZ?

Kontrolerzy ZAiKS i STOART stale odwiedzają miejsca, gdzie publicznie odtwarzana jest muzyka. W trakcie swoich wizyt weryfikują, czy słyszane utwory należą do tych, którymi zarządza ich organizacja. Może się zdarzyć tak, że kontroler będzie domagał się od Ciebie udzielenia informacji wraz z udostępnieniem dokumentów określających wysokość ustalonych opłat. 

Niezwłocznie poinformuje też Ciebie o obowiązku zawarcia umowy licencyjnej jeżeli stwierdzą jej brak w lokalizacji. W przypadku gdy kontroler spotka się ze stanowczą odmową jej zawarcia wówczas do Ciebie jako przedsiębiorcy wystosowane zostanie oficjalne pismo z żądaniem zawarcia umowy wraz z informacją o opłatach należnych za zaległy okres.
Pamiętaj również, że kontroler zobowiązany jest zawsze okazać Tobie ważną legitymację uprawniającą go do prowadzenia czynności w imieniu reprezentowanego OZZ np ZAiKS lub STOART.
Wiedz też, że kontroler nie ma prawa aby żądać od Ciebie wydania jakiejkolwiek dokumentacji, która odnosi się do informacji poufnych lub dokumentów, które zawierają tajemnice dotyczące prowadzonego przez Ciebie biznesu.
Jednak w tym przypadku jeżeli kontroler spotka się z Twoją odmową a wcześniej poprosił o okazanie ich, to  wówczas OZZ (ZAiKS lub STOART) może wystąpić z wnioskiem do sądu z żądaniem udostępnienia wymaganej dokumentacji o którą prosił.Po każdej kontroli sporządzany jest protokół, którego kopię zawsze powinieneś otrzymać jako właściciel biznesu, u którego przeprowadzane były czynności przez wysłannika OZZ.

Pod żadnym pozorem nie utrudniaj pracy kontrolerowi ZAiKS lub STOART. Celowe utrudnianie skutkować może takimi nieprzyjemnościami jak wezwaniem Policji, karą grzywny a nawet w skrajnych przypadkach ograniczeniem i pozbawieniem wolności do roku.

Zaufali nam