Menu
0 0
Twój koszyk jest pusty.
Twoja lista życzeń jest pusta.

Jak wygląda kontrola OZZ?

Kontrolerzy OZZ stale odwiedzają miejsca, gdzie publicznie odtwarzana jest muzyka. W trakcie swoich wizyt weryfikują, czy słyszane utwory należą do tych, którymi zarządza ich organizacja. Może się zdarzyć tak, że kontroler będzie domagał się od Ciebie udzielenia informacji wraz z udostępnieniem dokumentów określających wysokość ustalonych opłat. 

Niezwłocznie poinformuje też Ciebie o obowiązku zawarcia umowy licencyjnej jeżeli stwierdzą jej brak w lokalizacji. W przypadku gdy kontroler spotka się ze stanowczą odmową jej zawarcia wówczas do Ciebie jako przedsiębiorcy wystosowane zostanie oficjalne pismo z żądaniem zawarcia umowy wraz z informacją o opłatach należnych za zaległy okres.
Pamiętaj również, że kontroler zobowiązany jest zawsze okazać Tobie ważną legitymację uprawniającą go do prowadzenia czynności w imieniu reprezentowanego OZZ.
Wiedz też, że kontroler nie ma prawa aby żądać od Ciebie wydania jakiejkolwiek dokumentacji, która odnosi się do informacji poufnych lub dokumentów, które zawierają tajemnice dotyczące prowadzonego przez Ciebie biznesu.
Jednak w tym przypadku jeżeli kontroler spotka się z Twoją odmową a wcześniej poprosił o okazanie ich, to  wówczas OZZ może wystąpić z wnioskiem do sądu z żądaniem udostępnienia wymaganej dokumentacji o którą prosił.Po każdej kontroli sporządzany jest protokół, którego kopię zawsze powinieneś otrzymać jako właściciel biznesu, u którego przeprowadzane były czynności przez wysłannika OZZ.

Nie utrudniaj pracy kontrolerowi. Celowe utrudnianie skutkować może takimi nieprzyjemnościami jak wezwaniem Policji, karą grzywny a nawet w skrajnych przypadkach ograniczeniem i pozbawieniem wolności do roku.

Zaufali nam